Vô gia cư ở châu Âu đang chuyển sang Ethereum

Vô gia cư ở châu Âu đang chuyển sang Ethereum

2019/03/28 0 tác giả Crypto

Ông bị mất công việc của mình sau khi mất một chân, sau đó rửa sạch xuống, cuối cùng anh đã không ở nhà. Ethereum đọc trong tờ báo và nghĩ rằng nó ra. Ông cóp nhặt được tiền cho một chiếc smartphone cũ, cháu trai của mình, giúp thiết lập một ví. Bây giờ ông sử dụng WiFi miễn phí tại McDonalds để kiểm tra số dư.

t4T6qGR.jpg

Theo dõi kênh của chúng tôi để các bức điện, chúng tôi có Blackjack và tất cả những gì


Đọc thêm:   KHAI THÁC có bất kỳ SENSE 2019